ozon

Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  • Ozon nedir?

3 atomlu oksijendir. Yunanca koku anlamındaki ‘ozein’ sözcüğünden esinlenerek isimlendirilmiştir. Bilinen en güçlü oksitleyici-donör maddelerden birisidir. Bakteri, mantar ve virüslerin %99.9 oranında öldürücü özelliği vardır.

  • Ozon doğada ve insan eliyle nasıl oluşuyor?

Atmosferde ozon, bulutların elektriksel boşalması sonucu ve güneşin U.V etkisi ile doğal olarak oluşur. Özellikle yağmurlu havalarda, yağmur sonlanıp, güneş çıkması anında deniz kenarında kendiliğinden oluşan ve çevrede hissedilen kokudur.

İnsan eliyle ozon bazı cihazlar yardımıyla elektriksel veya U.V. etkisi ile elde edilir.

Medikal ozon saf oksijen ve saf ozonun mikrogram dozlarda bir karışımdır.

  • Tedavide ozon kullanımı:

Estetik kozmetik amaçlı

İmmün sistemi uyarıcı amaçlı

Antibakteriyel olarak

Genel koruyucu olarak

  • Bu pratik olarak ne anlama geliyor:

Damar dolaşım bozuklukları (iskemik sisteminde oluşan)

Yara, yanık gibi harici doku bozuklukları

Enflamasyonlu hastalıklar

Romatizmal hastalıklar

İmmün sistem yetmezliği hastalıkları

Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar

Kanserde destek tedavisi olarak