tonsiller
sperm testi
smear alınması
sindirim sist.