kuyruk sokumu

Kuyruk sokumu (kuyruk kemiği) diye adlandırılan bölge omurgamızın en alt ve uç kısmını ifade eder.Bu kemik yapı üzerindeki sacrum ve bel omurlarına bir eklem ve ligamentler(bağlar) ile bağlanmıştır.Aniden sert bir zemine düşme veya çarpma, ya da zamanla kuyruk sokumu bölgesine sürekli baskı olması sonucu (uzun süre hareketsiz oturmak, kuyruk sokumu bölgesinin bir yere dayanması) ya da kadınlarda doğum sırasında eklemin hasar görmesi sonucunda kuyruk sokumu bölgesinde ağrı hissedilmeye başlar. Kuyruk sokumu ağrısı gerçekten ızdırap vericidir ve özellikle oturma sırasında ağrı çok şiddetlendiği için insan hayatını çok olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca kuyruk sokumu ağrısı için birçok tedavi uygulanmasına rağmen tedaviler genelde nedene yönelik değil sadece ağrıyı azaltmaya yönelik olduğu için ya fayda sağlamazlar ya da bir süre sonra ağrı tekrar oluşmaya başlar.Bu sebeple kuyruk sokumu ağrısı ile gelen hastanın çok iyi değerlendirilip ağrının nedenini ortadan kaldıracak bir tedavi stratejisi uygulamak akıllıca olacaktır.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedenleri:

TRAVMA: Yarı oturur pozisyonda kuyruk kemiği (kuyruk sokumu) üzerine düşülmesi sonucunda o bölgedeki ligamentler(bağlar), kuyruk sokumu eklemi ve kuyruk kemiğinde meydana gelen inflamasyon ve hasar sonucunda ağrı oluşmaya başlar.Kuyruk sokumu ağrısının en büyük nedeni travmaya bağlı olarak gelişir.

KUYRUK SOKUMU ÜZERİNE BASKI: Sert bir zeminde uzun süre oturma, kuyruk sokumunun sert bir bölgeye uzun süre dayalı kalması, at sürme, sürekli araba kullanma gibi kuyruk sokumu bölgesine uzun süre baskı uygulandığı durumlar kuyruk sokumu ağrısının başlangıcına neden olabilir.Bu ağrılar genellikle kalıcı değildir, fakat ağrı ve inflamasyonun iyi bir şekilde kontrol edilmemesi ve kuyruk sokumu üzerine olan baskının devam etmesi ağrının kronikleşmesine yol açar.

ÇOCUK DOĞURMA: Doğum esnasında bebeğin başının annenin kuyruk sokumu kemiği üzerine baskı yapması sonucunda kuyruk sokumu ve buna bağlı yapılar (eklem, ligament) hasar görebilir. Bunun sonucunda kuyruk sokumu bölgesinde ağrılar başlar. Nadir olarak doğum sırasında bebeğin başının kuyruk sokumuna yaptığı baskı sonucunda kuyruk sokumu kemiği kırılabilir.

TÜMÖR VE ENFEKSİYON: Nadir olarak tümör veya enfeksiyona bağlı kuyruk sokumuna baskı sonucunda kuyruk sokumu bölgesinde ağrı oluşabilir. Kuyruk sokumu ağrısını meydana getiren diğer nedenler ekarte edildiğinde hastanın tümör ve enfeksiyon açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.

KUYRUK SOKUMU AĞRISI NEDEN DAHA ÇOK KADINLARDA GÖRÜLÜR?

Kadınların kuyruk sokumu kemiği erkeklere göre daha dışarı doğru dönüktür ve bu nedenle travmalara maruz kalmaya daha açık durumdadır. Kadınlar daha geniş pelvis(kalça kemiği) yapısına sahiptir.Bu da oturdukları zaman kuyruk sokumu üzerine daha fazla baskı uygulanmasına neden olur. Erkek pelvis anatomisinin daha dar yapıda olmasından dolayı erkekler oturduklarında kuyruk sokumu üzerine daha az bir baskı uygulanır. Kadınlar doğum yaptıkları için kuyruk sokumu daha çok travmaya uğrar.

KUYRUK SOKUMU AĞRISI BELİRTİLERİ VE ÖZELLİKLERİ:

Ağrı özellikle oturur pozisyonda belirginleşir. Kuyruk sokumu bölgesindeki lokal ağrı o bölgeye dokunulduğunda ya da basınç uygulandığında daha da kötüleşir. Kuyruk sokumu ağrısı oturur pozisyondan kalkar duruma geçildiğinde daha da kötüleşir. Hastada kabızlık (konstipasyon ) varsa ağrı daha da kötüleşir, aksine bağırsak hareketlerinin iyi olduğu durumlarda ağrı hafifler.

KUYRUK SOKUMU AĞRISI TEDAVİSİ:

Kuyruk sokumu ağrısını azaltmak ya da ortadan kaldırmak için birçok yöntem mevcuttur.Fakat bu yöntemler sadece ağrıyı azaltmaya yönelik olduğu ve o bölgede ağrıya neden olan asıl hasarı tedavi etmediği için genellikle geçici çözümler olmaktan öteye gitmezler. Bunlar;

  1. Ağrı kesiciler: Kuyruk sokumu ağrısını bir süre azaltabilirler, ancak uzun dönemde etkileri zayıftır ve ağrı kesicilerin birçok yan etkisi vardır.
  2. Ağrının ilk başlangıç zamanında soğuk, daha sonraki günlerde sıcak uygulama
  3. Uzun süre oturmaktan kaçınma ve kuyruk sokumu bölgesine basınç uygulanmasını engelleme
  4. Otururken ortası delik bir yastık ya da minder kullanmak
  5. Kabızlık kuyruk sokumu ağrısını artırdığı için kabızlıktan kaçınmak
  6. Kortizon enjeksiyonu: Kısa süreli olarak ağrıyı azaltsa da bir süre sonra ağrı tekrar ortaya çıkar. Ayrıca kortizon ligamentleri(bağları) zayıflattığı için uzun dönemde ağrı daha şiddetli olarak karşımıza çıkmaktadır.7)
  7. Manüplasyon: Kuyruk kemiği yerinden hareket ettiğinde anatomik olarak karyopraksi yöntemiyle yerine oturtulabilir. Bu yöntemle anatomik olarak düzelme sağlansa da bu bölgedeki hasarlı eklem ve ligamentlerin(bağların) tamir edilmesi gerekmektedir.
  8. Germe hareketleri (stretching): Nazikçe uygulanan germe hareketleri faydalı olabilir ancak, hasarlı eklem ve ligamentleri tamir edemediği için tek başına yeterli olmayacaktır.
  9. Ultrason ve fizik tedavi bir miktar faydalı olsa da hasarlı olan eklem ve ligamentleri tamir etmede yetersiz kalmaktadır.
  10. Cerrahi tedavi: Kuyruk sokumu kemiğinin uç kısmının aşırı büyümesi durumlarında, uzun ve sivri olan kemik kısım cerrahi yöntemle düzeltilebilir.

Write A Comment