Hasta Rehberi

Burun estetiği (Rinoplasti) nedir?

burun estetik rinoplasti

Günümüzde estetik operasyonlar arasında en sık uygulananlardan bir tanesi olan rinoplasti, şekil bozukluğundan kaynaklı görsel rahatsızlık, farklı kişisel tercihler ya da solunum problemleri gibi sağlığa bağlı gerekçelerle gerçekleştirilebilir. Uzman doktorun tavsiye ve yönlendirmeleri eşliğinde farklı tıbbi teknikler kullanılarak yapılan rinoplasti operasyonları sonucunda kişiler tercihleri doğrultusunda daha farklı görünüme sahip bir burna kavuşurken eğer varsa solunum problemlerini de giderebilirler.

Bölgedeki bozukluğun estetik operasyon ile ortadan kaldırılması sonucunda kişi hem daha sağlıklı bir şekilde soluk alıp verebilir hem de istediği görünüme sahip bir burna sahip olabilir.

Hangi Durumlarda Burun Estetiğine İhtiyaç Duyulur?

İnsanlar pek çok farklı şikayetten yola çıkarak burun estetiği yaptırmakta karar kılabilmekte yahut uzman hekim yönlendirmesiyle söz konusu seçeneği değerlendirebilmektedir. Rinoplasti operasyonları kişinin ihtiyaçlarına göre üç temel sebebe bağlı olarak önerilir ve gerçekleştirilir.

Görünüm

Görünümle ilgili çok çeşitli şikayetler, rinoplasti yapılma gerekçeleri arasında başı çeker. Eğrilik, burun kemeri, burun ve burun deliği asimetrisi, çok büyük ya da çok küçük burun gibi durumlar kişileri burun estetiğine yönlendiren temel gerekçeler arasında yer alır. Halk arasında burun eğriliği olarak bilinen septum deviasyon problemi rinoplastinin sıklıkla karşılaşılan estetiksel gerekçelerinden bir tanesidir. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen ve bir biçimde başarısızlıkla sonuçlanan rinoplasti operasyonları da revizyon burun estetiği işlemleri için sebep teşkil edebilmektedir. Neticede kişi, estetikle ilgili kaygılara ve buna bağlı olarak ortaya çıkan özgüven eksikliği,

kendinden memnuniyetsizlik gibi psikolojik sorunlara çözüm olarak burun estetiği yaptırmayı tercih edebilir. 

Nefes alma problemi     

Estetikle ilgili sorunların dışında kişiyi rinoplastiye yönlendiren bir başka neden de burundaki işlevsel ve yapısal problemlerdir. Büyük oranda görünüme dair sorunlarla beraber görülen bu türden bozukluklar insanlarda temelde nefes alma problemi olmak üzere horlama ve uyku apnesi gibi ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla insanlar günlük hayatları üzerinde birçok olumsuz neticesi bulunan nefes alma problemlerine çözüm bulabilmek amacıyla burun estetiğine yönelebilmektedirler. 

Yaralanma/Darbe

Kişiyi burun estetiği operasyonuna götüren can sıkıcı bir başka gerekçeyi de çeşitli sebeplerle burunda ortaya çıkabilen yaralanma gibi olumsuz durumlar oluşturur. Kaza, düşme gibi etmenlerden kaynaklı buruna alınan darbe sonucunda burunda şekil bozuklukları görülebilir. Söz konusu şekil bozuklukları fiziksel açıdan olduğu kadar genel sağlık açısından ve psikolojik olarak da kişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Burun Estetiği Tipleri

Hastanın ihtiyaçlarına göre farklı burun estetiği tiplerinden söz etmek mümkündür. Rinoplasti operasyonları temel olarak burun küçültme, burun büyütme ile hem küçültme hem büyütme tekniğinin bir arada kullanıldığı ameliyatlar olarak üçe ayrılır.

Burun küçültme tekniği ile burun ucunda ya da sırtında bölgesel küçültmeler yapılabilir. Hedeflenen burun boyutlarına ve burun biçimine ulaşmak için burnun kıkırdak ya da kemik dokusundan belirli oranlarda alınarak küçültme gerçekleştirilebilir.

Büyütme rinoplastisi nedenleri arasında ise doğuştan gelen ya da kaza, darbe gibi durumlar neticesinde ortaya çıkan oransal bozukluklar olabileceği gibi daha önce gerçekleştirilen hatalı burun estetiği operasyonları da yer alabilmektedir. Bazı insanlarda burun, yüzdeki diğer yapılara oranla fazla küçük kalabilir ya da burun ucu normalden fazla yukarıda olabilir. Bu gibi durumlar kişilerde estetiksel memnuniyetsizliklere, hatta psikolojik problemlere yol açabilir. Burun büyütme operasyonlarının bir ikinci ve daha sık görülen nedenini ise geçmişte yapılan hatalı burun ameliyatları oluşturmaktadır. Sonuç olarak kişinin burnunun daha orantılı ve belirgin bir görünüme kavuşması için burun büyütme yöntemine başvurulabilmektedir. Bu yöntem, burun içinden veyahut vücudun herhangi bir bölgesinden kıkırdak, deri, yağ dokuları temin edilerek uygulanabilir. Bu şekilde burun içi iskeleti yeniden şekillendirilir. Burun büyütme operasyonu burun küçültme operasyonuna kıyasla görece daha zor bir estetik yöntemi olarak kabul edilir.

Kişinin şikayet ve ihtiyaçlarına göre bazı durumlarda burun küçültme ve büyütme teknikleri bir arada da kullanılabilmektedir.

Burun Estetiğinde Cerrahi Teknikler

Günümüzde ilerleyen tıp ve teknolojik yeniliklerin etkisiyle burun estetiği için birbirinden farklı ve etkili cerrahi teknikler kullanılmaktadır.

Açık Teknik

İki burun deliği arasında kalan kısımda küçük bir kesi açılarak gerçekleştirilen operasyonlar açık burun estetiği ameliyatı olarak tanımlanır. Burun septumunun ve sorunlu bölgenin daha geniş bir çerçevede ve net bir biçimde görülebildiği açık teknik uygulaması ile istenilen şekillendirme rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Kapalı Teknik

Kapalı teknik; burnun iç kısmına kesi atılarak gerçekleştirilen rinoplasti operasyonları olarak bilinir. Kapalı teknikle tüm çalışma burnun içinde yürütülür. Dolayısıyla burnun dış kısmında, cilt üzerinde herhangi bir  kesik ya da dikiş izine rastlanmaz.

Doğurtma Yöntemi

Doğurtma yöntemi aracılığıyla uygulanan rinoplasti operasyonlarında burun içine birbirine paralel iki kesi atılır. Burundaki şekil bozuklukları söz konusu kesiler üzerinden giderilir. Bu yöntemde açık ve kapalı tekniğin avantajları bir araya gelmektedir. Açık teknikteki alan hakimiyeti doğurtma yönteminde de söz konusudur. Kapalı tekniğin getirilerinden olan kesi izi kalmaması durumu da yine doğurtma yönteminin avantajları arasına girmektedir. 

Modifiye Doğurtma Yöntemi

Modifiye doğurtma yönteminin doğurtma yönteminden farkı; burun içinde ikinci bir kesiye ihtiyaç duyulmaması olarak ortaya konabilir. Bu sayede burun ucu destek mekanizmaları da korunabilmekte ve ameliyat sonrası kesi izi gibi problemlere rastlanmamaktadır. Son yıllarda burun estetiği cerrahları tarafından sıklıkla tercih edilen modifiye doğurtma yönteminin başarısı her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Ameliyat ve İyileşme Süreci

Burun estetiği operasyonlarının süresi, estetik tipine ve uygulanacak cerrahi yönteme göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla sabit bir operasyon süresinden bahsetmek doğru olmayacaktır.

Açık teknikle gerçekleştirilen ameliyatlarda iyileşme süresi, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde genel olarak 7 ila 10 gün arasında değişir. Operasyondan sonraki 1-2 gün boyunca yoğun bir ödem, şişlik ve yer yer morluk gözlenebilir. Söz konusu şikayetlerin büyük kısmı 1 haftanın sonunda büyük oranda kaybolurken hastanın şişlik ve ödemden bütünüyle kurtulması 3 ayı bulabilmektedir. Tamamen iyileşmenin görülmesi için 1 yıl kadar bir zamana ihtiyaç vardır.

Kapalı teknikle gerçekleştirilen ameliyatlarda da iyileşme süresi ortalama 7 ila 10 gün arasında değişmektedir. Ameliyat bitiminde burnun iç kısmına takılan silikon ateller ile dış kısmına yapıştırılan koruyucu bant 3-4 gün içinde çıkarılır. Ameliyat sonrası ortaya çıkabilen hafif şişlik ve morluklar ise kısa sürede geçecektir.